تاريخ : سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ | 8:27 | نویسنده : مربی حق التدریس

سازمان فنی وحرفه ای کشور با تعیین صلاحیت ورسمی نمودن مربیان حق التدریسی با مدرک دیپلم وفوق دیپلم آنها را جذب نماید وسازمان با امکاناتی که برای آنها فراهم می کند می توانند تا گرفتن مدرک دکترا ادامه تحصیل نمایند.
 کاشان – خبرگزاری کارایران محمد رضا خانپور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام در حاشیه برگزاری یازدهمین المپیاد ملی مهارت مرکزآموزش فنی حرفه ای شهید موسویان شهرستان کاشان درگفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان با اعلام این مطلب افزود: تشکیل سازمان ملی مهارت یکی ازبحثهای اصلی آن تعیین صلاحیت حرفه ای به نیروهایی که مهارتهای لازم را دارند ولی مدرک تحصیلی ندارند می باشد و سازمان ملی مهارت هم یکی ازحرفهای آن این است که مربیانی که 5 الی 10 سال است که به عنوان نیروی حق التدریسی درمراکز آموزش فنی وحرفه ای کشوردلسوزانه مشغول فعالیت می باشتد ولی مدرک تحصیلی آنها درحد دیپلم ویا فوق دیپلم است که این گونه مربیان حق التدریسی باید تعیین صلاحیت شده وبا رسمی شدن دربدنه سازمان جذب گردند وسپس سازمان با امکاناتی که برای آنها فراهم می کند تا گرفتن مدرک دکترا ادامه تحصیل نمایند .
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام افزود: ازمجموع 150 مربی آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام بیش از100 نفر ازآنها را مربیان حق التدریسی که بدنه اصلی سازمان می باشند تشکیل می دهند که به عنوان بدنه اصلی سازمان فنی وحرفه ای این استان می باشد وتاکنون نقش بسیار مهمی دربالابردن بنیه علمی وآموزشی این مراکزدرسطح استان ایلام داشته اند درصورت جذب ورسمی نمودن این مربیان توسطوزارت کارواموراجنماعی ضمن اینکه باعث کاهش نرخ بیکاری وبالا رفتنن سطح آگاهیهای آموزشی،علمی ،تخصصی فنی وبنیه علمی کشور درمراکز علمی،صنعتی ،خدماتی ،کشاورزی وکارگری خواهدگردید موجب دلگرمی وبدست آوردن امنیت شغلی بیشتری وهویت شخصیتی آنها خواهد شد.
گفتنی است براساس نظراکثر کارشناسان کیفیت آموزشی که درمراکز آموزش فنی وحرفه ای درسطح کشور به دلیل دلسوزی مربیان ، نظارت جدی ودقیق ،تجربه بالا وامکانات آموزشی پیشرفته ومدرنی که دراین مراکز وجود دارد به مرا تب ازکیفیت این آموزشها درمنازل ویا مراکز آزاد بیشتزاست وبا توجه به مقایسه کاربعضی ازمعلمان حق التدریسی آموزش وپرورش با مربیان مراکز آموزش فنی وحرفه ای که آنها تنها درکلاسهای تئوری شرکت می کنند درصورتی که کلیه مربیان مراکزآموزش وفنی وحرفه ای درسطح کشورعلاوه برآموزش تئوری درکلاس ودرسطح روستاهای دورافتاده،پادگانها وکارخانجات ،کارعملی را نیز به کارآموزان یاد می دهند وضمن اینکه ممکن است این مربیان درحین آموزش با توجه به تعهد کاری که دارند با استرس وخطراتی مواجه باشند تا کارآموزان دراین گونه مراکزبتوانند پس ازپایان دوره رتبه قبولی را بدست آورند متاسفانه با درنطرگرفتن این شرایط آیا تاکنون مسئولین ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به رسمی نمودن این عزیزان تلاشگروزحمتکش همانند نیروهای حق التدریسی آموزش وپرورش اقدامی عملی واساسی را نموده اند؟

منبع بازار کار  • زاهدان سیتی
  • سپهر نما